Een strijd aan tafel

Eet je kind te weinig groenten/ fruit?

Wil je kind niet proeven?

Snoept je kind veel tussendoor en/ of wil het aan tafel niet eten?

Ervaar je telkens discussie met je kind aan tafel over wat en hoeveel er gegeten moet worden?

Eet je kind soms veel en dan ineens weer minder?

In de online videocursus vind je meer dan 5 uur videomateriaal waarin ik je meeneem door de voedingsontwikkeling van het kind. Op die manier krijg je inzicht in welke verwachtingen je kan hebben op welke leeftijd. We verdiepen ons in de factoren die eetgedrag beïnvloeden, een thema dat ook voor ons, ouders, interessant kan zijn.

Tenslotte bekijken we verschillende methodes op basis van recent wetenschappelijk onderzoek en hoe je deze naast elkaar in de praktijk kan toepassen.

Het doel van deze cursus is dat jij als ouder, met de opgedane kennis, je kind kan begeleiden in het hele proefproces vanuit een gevoel van verbinding. We bannen de strijd aan tafel naar het verleden en gaan aan de slag om van samen tafelen een aangename ervaring te maken waar zowel jij als ouder, als je kind(eren) de voordelen van zullen ervaren op korte en lange termijn.

Voedingsontwikkeling


Zuigelingen, peuters, kleuters, kinderen en jongeren hebben elk hun fasen in voedingsontwikkeling waar ze door moeten. Als we als ouder inzicht krijgen in deze fasen, kunnen we onze methode en verwachtingen hieraan aanpassen.

Factoren die eetlust beïnvloeden


Onze eetlust en die van onze kinderen wordt door verschillende factoren beïnvloed. Hier moeten we rekening mee houden om inzicht te krijgen waarom ons kind aan tafel niet eet zoals we gehoopt hadden.

Methoden


Ik ben ervan overtuigd dat je niet aan je proefstuk toe bent als het over reeds gebruikte methoden gaat. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek bekijken we waarom de eerder toegepaste methoden niet behulpzaam waren. Met deze kennis sturen we bij naar een combinatie van methoden die wel uitkomst bieden.

Auteur


Ik ben Brenda, mama van 2 jongens en diëtiste en voedingsdeskundige van opleiding. Naast mijn professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde volgde ik een extra opleiding gericht op voeding bij kinderen. Tijdens mijn stage voor Helan Oost-Vlaanderen op de dienst onthaalouders gaf ik vormingen aan onthaalouders over aanpak en voeding bij kinderen tot de leeftijd van 3 jaar. In begeleide hen achteraf persoonlijk met adviezen en opvolgen van hun casussen. Mijn eindwerk en literatuurstudie had als onderwerp: "Preventie van ongezond eetgedrag bij kinderen tot 3 jaar. Praktische richtlijnen voor onthaalouders". In mijn praktijk begeleid ik reeds 7 jaar (jonge) kinderen, tieners, jongeren en ouders bij eetproblemen, eetstoornissen, moeilijke eters, overgewicht, obesitas, allergieën, intoleranties en ondergewicht.